• promovarea unei atitudini de respect față de mediul înconjurător, sensibilizarea tinerilor pentru protecția ecosistemelor și dezvoltarea spiritului ecologic la acestia;
 • cercetarea, studierea, exploatarea și apărarea mediului, educarea membrilor asociației, a tuturor iubitorilor de natură, pentru folosirea, păstrarea și conservarea mediului;
 • dezvoltarea și formarea de noi relații cu alte cluburi, asociații, organizații de profil, persoane fizice, asocierea în vederea constituirii de federații;
 • stimularea și afirmarea capacității de practicare a drumeției montane;
 • elaborarea unor programe culturale și prezentarea acestora în cadrul manifestărilor la care participă ( cântec, poezie, scenetă, grafică, caricatură, afiș ecologic, etc);
 • promovarea turismului în toate formele sale;
 • protecția mediului, ecologizarea zonelor turistice și contribuții la schimbarea atitudinilor față de mediu;
 • urmărirea aplicării în cadrul activității de turism a prevederilor statului și regulamentelor proprii, a normelor stabilite de M.T.S. , a legislației în vigoare, precum și a normelor internaționale;
 • întocmirea anuală a calendarului intern, asigurarea desfășurării acestuia, și participarea la competiții;
 • organizarea activității de perfecționare a specialiștilor necesari desfășurării activității de turism sportiv; cursuri, stagii, reuniuni, etc.
 • aplicarea în domeniile proprii de competență a programelor antidoping și a celor de promovare a spiritului de fair-play în sport;
 • organizarea și activarea unor structuri de informare și educație turistică;
 • activități de recreere;
 • dezvoltarea și promovarea ramurii sportive – Orientare sportivea pe teritoriul României, sub toate formele sale și fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naționalitate, sex sau vârstă;
 • organizarea, conducerea, controlul și sprijinirea activității de orientare sportivă pe plan național, conform legislației în vigoare;
 • activități de tipărire și reproducere;
 • activități de reproducere video – audio;
 • activități de reparare a echipamentelor electronice și optice;
 • activități de reparare a echipamentelor electrice;
 • activități de intermediere în comert cu produse diverse;
 • activități de editare (ziare, pliante, cărți, ghid, reviste, etc );
 • activități de editare a produselor software;
 • activități de realizare și de editare a înregistrarilor audio – video;
 • activități de realizare a soft-ului la comandă;
 • activități de consultanță în tehnologia informației;
 • activități de management (gestiune și exploatare ) a mijloacelor de calcul;
 • activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, programare web, etc;
 • activități de publicitate și activități de studiere a pieții;
 • activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;
 • activități fotografice;
 • activități de traducere scrisă și orală;
 • activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare și asistență turistică;
 • activități de creație și interpetrare artisitică;
 • activități de reparare a calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații și a echipamentelor periferice.

Vreau să fiu voluntar!

Dacă ți-ai făcut un stil de viață din activitățile eco-sportiv-turistice te așteptăm alături de noi!

ÎNSCRIE-TE!

Plecăm la drum lung cu încrederea că vom reuși să-i educăm pe cei de lângă noi într-un spirit verde și cu dorința de a face cât mai multe acțiuni pentru a proteja natura în toate formele sale.

Facebook