Obiectivele Asociatiei Drumetii Montane

Asociatia are ca scop crearea si dezvoltarea cadrului organizatorico – functional si material avand drept deziderat si finalitate realizarea in folosul membrilor sai a urmatoarelor:

1) promovarea unei atitudini de respect  fata de mediul inconjurator, sensibilizarea tinerilor pentru protectia ecosistemelor si dezvoltarea spiritului ecologic la acestia;
2) cercetarea, studierea, exploatarea si apararea mediului, educarea membrilor asociatiei, a tuturor iubitorilor de natura, pentru folosirea, pastrarea si conservarea mediului;
3) dezvoltarea si formarea de noi relatii cu alte cluburi, asociatii, organizatii de profil, persoane fizice, asocierea in vederea constituirii de federatii;
4) stimularea si afirmarea capacitatii de practicare a drumetiei montane;
5) elaborarea unor programe culturale si prezentarea acestora in cadrul manifestarilor la care participa ( cantec, poezie, sceneta, grafica, caricatura, afis ecologic,etc);
6) promovarea turismului in toate formele sale;
7) protectia mediului, ecologizarea zonelor turistice si contributii la schimbarea atitudinilor fata de mediu;
8) urmarirea aplicarii in cadrul activitatii de turism a prevederilor statului si regulamentelor proprii , a normelor stabilite de M.T.S. , a legislatiei in vigoare, precum si a normelor internationale;
9) intocmirea anuala a calendarului intern, asigurarea desfasurarii acestuia, si participarea la competitii;
10) organizarea activitatii de perfectionare a specialistilor necesari desfasurarii activitatii de turism sportiv; cursuri, stagii, reuniuni, etc.
11) aplicarea in domeniile proprii de competenta a programelor antidoping si a celor de promovare a spiritului de fair-play in sport;
12) organizarea si activarea unor structuri de informare si educatie turistica;
13) activitati de recreere;
14) dezvoltarea si promovarea ramurii sportive – Orientare sportivea pe teritoriul Romaniei, sub toate formele sale si fara nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de nationalitate, sex sau varsta;
15) organizarea, conducerea, controlul si sprijinirea activitatii de orientare sportiva pe plan national, conform legislatiei in vigoare;
16) activitati de tiparire si reproducere;
17) activitati de reproducere video – audio;
18) activitati de reparare a echipamentelor electronice si optice;
19) activitati de reparare a echipamentelor electrice;
20) activitati de intermediere in comert cu produse diverse;
21) activitati de editare (ziare, pliante, carti, ghid, reviste, etc )
22) activitati de editare a produselor software;
23) activitati de realizare si de editare a inregistrarilor audio – video;
24) activitati de realizare a soft-ului la comanda;
25) activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
26) activitati de management (gestiune si exploatare ) a mijloacelor de calcul;
27) activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web, programare web, etc;
28) activitati de publicitate si activitati de studiere a pietii;
29) activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
30) activitati fotografice;
31) activitati de traducere scrisa si orala;
32) activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
33) activitati de creatie si interpetrare artisitica;
34) activitati de reparare a calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii si a echipamentelor periferice.