Proiectul Educational "Eco Gradinita" - “Puterile ne sunt limitate, dar efortul e cel care contează”

„Tot ce se află pe faţa Pământului se transformă necontenit, fiindcă Pământul e viu; şi are şi suflet. Noi facem parte din acest suflet şi rareori ne dăm seama că el lucrează totdeauna spre binele nostru.“- Paulo Coelho

 

RAPORT DE ACTIVITATE:

Raport de activitate pe semestrul I

Raport de activitate pe semestrul Ii

Raport de activitate Final

Vezi pozele din cadrul Proiectului - click aici

Argument

Omul trebuie educat în spiritual respectului faţă de mediu. De aceea, toţi suntem responsabili în a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de protejare a naturii. Sentimentele şi atitudinile copiilor faţă de natură trebuie să fie de respect şi grijă având în permanenţă convingerea că oamenii sunt parte integrantă din natură şi nicidecum superiorii acesteia.

Încă de la apariţia omului pe Pământ, natura l-a protejat, oferindu-i necesarul existenţei, fiindu-i prietenă. Gândindu-ne că prietenia este legătura care-i uneşte pe oameni, atunci trebuie să înţelegem că omul trebuie să manifeste dragoste şi respect pentru natură.

Mediul este, după cum se ştie, un sistem şi ca orice sistem are o anumită organizare (structură, funcţii specifice) care asigură viaţa omului şi dezvoltarea societăţii umane. Vieţuitoarele de pe Pământ (plante, animale, oameni – deopotrivă) împreună cu „spaţiul” ce permite vieţii să existe reprezintă ecosfera, altfel spus casa vieții pe Terra.

Orice vieţuitoare, pentru a putea trăi pe Pământ, trebuie să se încadreze în ecosferă, căci altfel piere. Criza ecologică ce se manifestă tot mai pregnant e un semn că legătura dintre viaţă şi „lăcaşul” său a început să se macine. Pe măsură ce legăturile dintre o vietate şi alta, ca şi dintre toate vietăţile şi mediul lor de viaţă încep să se surpe, echilibrul în natură începe să cedeze şi pe alocuri să dispară. Pentru a supravieţui, oamenii au nevoie de o existenţă stabilă în mediul lor adecvat.

Educaţia ecologică constituie unul dintre obiectivele care se regăseşte la toate disciplinele de învăţământ. Educaţia ecologică nu trebuie să fie o disciplină discretă, dar nici nu poate fi identică cu studiile ştiinţifice care abordează un singur domeniu al cunoaşterii. Aceasta are aspect morale/etice pregnante, nerezumându-se doar la aspectele umane sau de mediu. Educaţia ecologică trebuie abordată într-o manieră interdisciplinară, întrucât are legături de substanţă, mai mult sau mai puţin vizibile, cu alte domenii.

Interdisciplinaritatea ne oferă posibilitatea de a prezenta copiilor obiecte şi fenomene într-o relaţie de intercondiţionare şi a-i face să înţeleagă pericolul dezechilibrului natural determinat de influenţa omului. Ei sunt martori oculari ai transformărilor din viaţa socială, culturală, economică şi din mediu. Toate aceste aspecte le stârnesc curiozitatea pe care o manifestă prin întrebările pe care ni le adresează, iar prin răspunsurile oferite noi îi conducem la înţelegerea relaţiilor dintre fenomene şi rezultatul acestora. În acest sens unităţilor de învăţământ le revine sarcina de a trezi interesul copiilor pentru a cunoaşte, iubi şi ocroti natura şi a oferi fiecăruia posibilitatea de a manifesta o atitudine personală, responsabilă faţă de mediul în care trăieşte. De aceea este necesar ca preşcolarii să fie ajutaţi să pătrundă tainele naturii pentru a sesiza interdependenţa şi cauzalitatea fenomenelor, precum şi în formarea unei conduite ecologice care să-i conducă spre educarea dragostei faţă de natură, educarea capacităţii de a ocroti şi respecta mediul şi a dorinţei de a contribui la păstrarea echilibrelor ecologice ce se manifestă în natură.

 

SCOPUL PROIECTULUI

 • dezvoltarea unui program de educaţie ecologică la nivel preşcolar, în vederea formării unei conduite ecologice a copiilor;
 • stabilirea unui cadru favorabil schimbului de informaţii şi a colaborării între educatoare.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

a) privind copiii preşcolari:

 • Sprijinirea copilului pentru a manifesta interes şi curiozitate pentru cunoştinţe din domeniul ecologiei;
 • Stimularea copilului pentru a desfăşura activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii mediului în care trăieşte;
 • Îmbogăţirea vocabularului activ cu termeni din domeniul ecologic;
 • Însuşirea unor norme de comportament ecologic specific asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a societăţii şi mediului şi formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme;
 • Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii;
 • Încurajarea copilului pentru a exprima independent opinii şi stări sufleteşti proprii şi pentru motivarea lor.

b) privind cadrele didactice :

 • Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a copilului pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter ecologic în vederea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul respectiv;
 • Abilitarea cadrului didactic cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul de protejare a naturii.

c) privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate:

 • Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii cu privire la rolul lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii;
 • Creşterea implicării părinţilor şi altor factori educaţionali din cadrul comunităţii în activitatea grădiniţei şi în crearea unui mediu sigur şi sănătos pentru toţi;

Coordonator de proiect: Carmen Muscar

Director:  prof. Giurebe Cristina

Responsabil proiect:  prof. Pop Oana

Cănăvoiu Alexandru - Asociația Drumeții Montane

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa- Năsăud,  Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Năsăud, Asociația Drumetii Montane

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR REALIZATE

DATA

CONŢINUTURI

MODALITĂŢI DE REALIZARE

LOCUL DESFĂŞURĂRII

CINE RASPUNDE?

Octombrie

Puterile ne sunt limitate, dar efortul e cel care contează!

 • Lansarea proiectului-

Masă rotundă cu toate persoanele responsabile de proiect

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Năsăud

D-nele educatoare

Reprezentanții Asociației Drumeții Montane

Noiembrie

”Amintirea toamnei”

Drumeții, colecționări de frunze, castane, diferite materiale pentru realizarea unei cutii senzoriale a toamnei.

Împrejurimile unității de învățământ

D-nele educatoare

Copiii din grupe

Părinții copiilor

 

Decembrie

Spune ce-ai pipăit?

Joc didactic. Adaptare a săculețului fermecat, cu materiale din natură (pietre, lemn, nisip, frunze, castene etc)

Sala de grupă

D-nele educatoare

 

 

Ianuarie

Videoproiecții despre turism și ecologie!

Videoproiectare cu diferite locații turistice.

Fișă de lucru, de genul Așa DA/ Așa NU, cu accent pe modul corect de comportament în natură.

Sala de grupă

D-nele educatoare

Copiii din grupă

Februarie

Cunoașterea atitudinii celorlalți față de mediul înconjurător!

Este un joc de sensibilizare ce vizează conștientizarea problemelor. Li se spune copiilor o afirmație, iar în funcție de atitudinea lor execută gesturi. Exemplu:

Dacă nu vă place fumul de țigară, bateți din palme.

Dacă aruncați gunoaie pe stradă, acoperiți-vă ochii cu mâna.

Sala de grupă

D-nele educatoare

 

Martie

”Traseul oul cu lingura”

Jocul se poate organiza pe echipe sau individual. Concurentul are în mână o lingură în care se așează un ou. La semnalul dat, el trebuie să parcurgă o distanță fără a scăpa oul, să ocolească un fanion și să se întoarcă la start.

Sala de grupă

D-nele educatoare

Copiii din grupe

Asociația Drumeții Montane

 

Aprilie

Școala Altfel

”Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Activitate/ Activități  propusă/ propuse de Asociația Drumeții Montane

Activitate practică în cadrul ȘCOALA ALTFEL.

Curtea grădiniţei sau alte locații propuse de asociația parteneră

 

D-nele educatoare

Părinții copiilor din grupele participante

Asociația Drumeții Montane

Mai

Găsește comoara!

Activitate practică sub forma unui joc, ce are drept scop găsirea comorii propuse utilizând harta.- orientare în curtea unității de învățământ.

GPP și structurile aferente

D-nele educatoare

 

Iunie

 

 

 

Realizarea Ierbarului cu plante folositoare

Activitate practică de realizarea a unui ierbar cu plantele găsite de copiii în împrejurimile unității de învățământ și în jurul casei, plante folosite în special pentru ceai.

GPP și structurile aferente

D-nele educatoare

 

Iunie

Am învățat să prețuiesc ce am ca să pot folosi în viitor!

 • Finalizarea proiectului

Masă rotundă

Prezentarea albumului foto

Înmânarea diplomelor de mici ecologiști pentru copiii participanți.

Înmânarea diplomelor trimise de Asociația Drumeții Montane cadrelor didactice implicate.

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Năsăud

Toate persoanele implicate